Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen van Naturefulness betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

 1. Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Het bedrag voor een rittenkaart wordt door middel van een “Tikkie” (betaalverzoek via WhatsApp) geïnd.
 3. Een rittenkaart is bij aanvang een half jaar geldig.
 4. Bij aanvang van de rittenkaart wordt met de deelnemer besproken op welke dag en tijd zijn/haar voorkeur ligt om deel te nemen. Op basis daarvan wordt een planning gemaakt. Naturefulness gaat er van uit dat de deelnemer zonder mededeling er ook is op basis van de gekozen ritme en dag en tijd.
 5. Annulering van een training: Een deelnemer van een rittenkaart dient minimaal 24 uur van te voren schriftelijk (what’s app, email, sms) en in het online reserveringssysteem hebben door gegeven dat deze niet aanwezig kan zijn op de geplande dag en tijd.
  Indien niet wordt afgezegd of te laat wordt een rit ingenomen van de rittenkaart.
 6. Een deelnemer met een rittenkaart kan zich voor alle standaard naturefulness trainingen aanmelden via het online reserveringssyteem. Dus ook op andere dagen of op meerdere dagen in de week.
 7. Een losse les wordt door middel van Tikkie (betaalverzoek via Whats App) geïnd.
 8. Het is niet mogelijk om een rittenkaart op te zeggen. Restitutie van het bedrag van de rittenkaart is niet mogelijk.
 9. Bij zwangerschap, reis of ziekte (langer dan 1 maand) kan in overleg tussen deelneem(st)er en Naturefulness het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.
 10. Naturefulness behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen tijdig via de website worden gecommuniceerd.
 11. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 12. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.
 13. Naturefulness is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 14. Naturefulness behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.
 15. Het is Naturefulness toegestaan om tijdens de trainingen foto’s/video’s te maken voor promotiedoeleinden. De deelnemer gaat akkoord met de eventuele publicatie van deze foto’s, video’s.