Leven in de ritme van de seizoenen

Zomer

5 mei - 7 augustus

De zomer is aangebroken, de tijd van groei en rijping. In de winter is het aan het ontkiemen. In de lente komt het langzaam tevoorschijn en in de zomer wordt het volledig zichtbaar in haar vormen. De groei bereikt zijn volwassenheid.

De energetische zomer loopt van mei tot en met augustus. Het is een periode waar je ideeen een passende vorm vinden. Het unieke van jouw eigen bijdrage wordt stapje voor stapje duidelijker zichtbaar. Een goede worteling dat zich heeft plaatst gevonden in de lente is hiervoor een voorwaarde.

Zomerse pracht wordt zichtbaar, zoals vruchten. Groei gaat in deze tijd van het jaar niet meer in eerste instantie over groter worden, maar over rijping. Rijping wil zeggen: Voller worden, duidelijker worden. Daardoor wordt de natuurlijke staat van mensen en dingen zichtbaar.
De kracht van rijping is, dat naast het innerlijk rijpingsproces, er vertrouwen ontstaat, dat in de buitenwereld de juiste mens, de juiste situatie, de juiste gespreksgenoot en de juiste werkvorm gevonden zal worden, waardoor kruisbestuiving en dus voortplanting zal plaatsvinden.

In de loop van de zomer worden de vormen van jouw unieke eigen bijdrage getoetst aan de buitenwereld. Als dat nodig is wordt het bijgesteld naar aanleiding van de reacties, die je erop ontvangt. Probeer dan in dit hele indalingsproces meer te vertrouwen op je gevoel en je intuïtie en minder te doen met je verstand.

Omdat de zomer alles in het volle licht komt te staan, komt ook datgene wat niet in orde of wat niet passend is, aan het licht. Het leven kan je dan plotsteling in een situatie brengen, die je helemaal niet wenst. Je voelt je wellicht niet op je gemak en hebt helemaal geen zin om in de spiegel te kijken, van wat zegt het mij. Het leven geeft je lessen die je nodig hebt om verder te groeien.

Gebruik je scheppende kracht

5 mei - 6 juni

In de maand mei ga je in je volwassenheid staan. Je ervaart de levenslust en bent op je eigen manier vorm aan het geven wat je de wereld in wilt brengen. Vergeet de uitdrukkingen Je hoofd boven het maaiveld uitsteken of hoge bomen vangen veel wind, want jou scheppende kracht is nu super actief.
Kom in het licht staan en laat je diepste verlangen en wensen in de wereld vormgeven.
Je zult erkenning krijgen. Iedereen zal je levenslust waarnemen. Laat je
meevoeren op de stroom

Je voelt het stromen en je ervaart geen tegenwerking. Jou ideeën en acties zullen
direct weerklank vinden bij gelijkgezinden. Mensen willen met je gaan verbinden. Je vind je zielsverwanten. Je pakt jou leiderschap met jou waarden, normen, opvattingen die je de wereld in brengt. Je draagt gezag uit, maar dwingt mensen niet. Mensen die niet bij je
passen geef je geen aandacht.

De rol van leider vraagt ook dat je duidelijk moet zijn. Er zullen zich relaties en situaties voordoen, waarbij je grenzen hebt aan te geven en je mening hebt te geven. Dat kan op dat moment dan ook niet wachten en moet op dat moment gezegd worden.

Bereid je voor op confrontaties en probeer de strijd voorkomen. Dat is verspilling
van je energie. Ben niet gemakzuchtig, stel ook de kleinen dingen aan de kaak, waarvan je vind
dat het niet deugt.

Je vind ook een waardigheid in je zelf. Je leeft vanuit je waarden. Door het leven vanuit je waarden, heb je een stevige houvast en wordt het kwade en slechte vanzelf afgeweerd. Je waardigheid maakt dat je mild bent, omdat je spontaan en oprecht bent. Mensen zullen je daardoor ook oprecht vertrouwen. Daarnaast blijf je grenzen bewaken.

Besteed ook voldoende aandacht aan de mensen in je vrienden
en familie. Heb je het laten verwateren, pak het dan weer op. Deze relaties
geven je thuisbasis evenwicht en rust en daardoor kun je krachtiger in de
buitenwereld optreden.

Voel je vastberaden en krachtig. Met een heldere uiteenzetting kun je mening geven. Je zet de waarheid helder neer en biedt geen  ruimte voor eigen invulling. Blijf je oog houden ook op de kleine dingen, denk niet dat waait wel weer voorbij. Ga ten strijde maar met beleid.


Hoge energie

6 juni - 7 juli

We zijn op de helft van het jaar en daarmee ook op het energetisch hoogtepunt van het jaar. Je energie is nu hoog. Je wordt uitgedaagd om voluit aanwezig te zijn en je kracht te tonen naar de wereld. Volg je intuïtie in de stromende energie.

Dit geeft een heel goed gevoel, maar wel met het gevaar dat je door blijf gaan.
Blijf niet blind doorrennen. Denk niet dat je alles nu onder controle hebt en hebt te houden. Doe af en toe een stapje terug.

De zomer laat het licht schijnen op je relaties. Sta eens stil in welke relaties en situaties geen leven meer zit. Grijp direct in en wacht niet tot na de zomer.
Misschien is het nodig om afscheid te nemen, zodat er weer ruimte ontstaat. Dat geeft ruimte en tijd voor nieuwe creatieve impulsen, die na de zomer vorm gaan krijgen. Geniet van de inspiratie van je vrije geest.

Eind juni en de eerste weken van Juli is de beste tijd om jezelf vrijheid te geven. Je kunt dan goed buiten je normale kaders genieten van de nieuwe impulsen.

Maak nieuwe vrienden, maar doe dat voorzichting. Neem de tijd om de relatie te onderzoeken.

Vragen voor reflectie

  Welke mensen beantwoorden jouw inzet? Zoek hen op en houd contact met hen!

  Welke netwerken, waar jij deel van uitmaakt, vragen voeding en verzorging?

  Vind een goede vorm voor je relaties met je meest nabije en intieme kring en onderhoud die relaties goed. Dat vraagt discipline en het vraagt ook, dat jij weet welke plaats je inneemt in je naaste kring. Is dit nog onduidelijk, vraag dan raad!

Handel vanuit je eigen vanzelfsprekendheid, vriendelijk en waardig. Laat jouw waardigheid niet aangetast worden door respectloos gedrag.

  Waar gaat dit jou eenvoudig af en waar niet?

  Heb je enig idee waardoor dat komt?

Vraag je af bij wij jij je kunt aansluiten of wie zich bij jou kan aansluiten. Maak dat duidelijk, wacht niet af, maar dring je ook niet op.

  Het gaat hier om het versterken van je eigen infrastructuur: Het relatienetwerk waar jij en de anderen, die er deel van uitmaken, op kunnen terugvallen.

  Laat de mensen gaan, die niet met je mee willen doen.

  Welke confrontaties dien je aan te gaan om je doel te bereiken?

  Wees hierbij niet te snel tevreden over jezelf: Ga door tot het uiterste.

  Let ten slotte goed op ogenschijnlijke kleinigheden: Zet steeds de “puntje op de i”.

Leef jij  “Voluit aanwezig in de wereld! Voluit in je kracht naar buiten tonen!”.

 Wat levert jou dit op?

 Is enige bijsturing nodig?